Đóng hàng xuất lẻ LCL đi Tokyo tại ICD Tanamexco

29 Th1 by quangthm

Đóng hàng xuất lẻ LCL đi Tokyo tại ICD Tanamexco

Chịu trách nhiệm: 1. Nhận hàng tại kho Đà Lạt. 2. Kiểm tra lại số lượng tại cảng. 3. Đóng hàng vào kiện gỗ 4. Hun trùng kiện hàng. 5. Kiểm dịch thực vật Phyto 6. Thông quan xuất khẩu. 7. Vận chuyển quốc tế đến cảng Tokyo
29 Th1 by quangthm Thẻ:, , , , , , , , , , , , , ,

Đóng hàng xuất đi Osaka tại kho khách hàng

Chịu trách nhiệm: Chuyển container rỗng về kho khách hàng ( container đẹp, sạch, độ ẩm thấp…) Giám sát đóng hàng tại kho. Chuyển container đã đóng hàng hạ bãi Thông quan xuất khẩu Hun trùng container (vì hàng được đóng bằng kiện gỗ) Vận chuyển quốc tế từ cảng Hồ Chí Minh đến Osaka […]
23 Th10 by quangthm

KHẢI MINH GLOBAL CO.,LTD

KMG is one of the leading integrated logistics service providers and a leading sea – air master consolidator from VIETNAM to worldwide. KMG stands apart with its dense network of locations, in the world’s most important economic regions, in air and ocean transport , in contact logistics as well as in supply chain management. With […]
23 Th10 by quangthm

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!