Thẻ: long an

29 Th1 by quangthm Thẻ:, , , , , , , , , , , , , ,

Đóng hàng xuất đi Osaka tại kho khách hàng

Chịu trách nhiệm: Chuyển container rỗng về kho khách hàng ( container đẹp, sạch, độ ẩm thấp…) Giám sát đóng hàng tại kho. Chuyển container đã đóng hàng hạ bãi Thông quan xuất khẩu Hun trùng container (vì hàng được đóng bằng kiện gỗ) Vận chuyển quốc tế từ cảng Hồ Chí Minh đến Osaka […]